Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla

Zapraszamy Mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego na zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla w dniu 12 kwietnia br (wtorek) godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2

W zebraniu wezmą udział przedstawiciele :

  • Urzędu Miejskiego
  • Rady Miejskiej
  • Policji
  • Straży Miejskiej
  • Spółdzielni Mieszkaniowych

Przewodnicząca Rady Osiedla Wojska Polskiego
Elżbieta Rosińska