Skład Rady

Na zebraniu w dniu 28.02.2012 r odbyły się wybory do Rady Osiedla, w wyniku których skład Rady Osiedla Wojska Polskiego przedstawia się następująco :

Zarząd :

 • przewodnicząca – Elżbieta Rosińska
 • z-ca przewodniczącego – Alfred Górny
 • sekretarz – Anna Duźniak – Mleczko
 • skarbnik – Maria Grygierczyk

Członkowie Rady :

 • Gawor Franciszek
 • Koziołek Maria,
 • Konecki Zdzisław,
 • Kowalewska Danuta,
 • Kubieniec Andrzej,
 • Kwiatkowski Jan,
 • Markiewicz Janina,
 • Michalik Bronisław,

Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca – Barbara Kubieniec,
 • członek KR – Danuta Gołąb
 • członek KR – Roman Martinek