Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie naszego osiedla.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 9 stycznia 2020 r. została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca roboty drogowe na ulicy Cieszyńskiej od Ronda Hulanka do istniejącej wyspy na wysokości ulicy Agrestowej w Bielsku-Białej. Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu polegać będą na zamknięciu wjazdu na łącznice „Piastowska-Cieszyńska” przy Rondzie Hulanka oraz dwóch pasów jezdni w kierunku Cieszyna. Ruch prowadzony będzie dwukierunkowo pozostałymi pasami ruchu. Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do dnia 29 lutego 2020