Budżet obywatelski w Bielsku – Białej

W roku 2013 do realizacji budżetu obywatelskiego przystępuje po raz pierwszy Bielsko-Biała. Staje się to za sprawą radnych Rady Miejskiej, którzy wyszli z inicjatywą utworzenia takiego budżetu. Wybrany został specjalny Zespół Problemowy radnych, na którego czele stanął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Klimaszewski. Po kilku miesiącach dyskusji i spotkań z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami wypracowano zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Uchwałę określającą zasady, zakres i sposób realizacji budżetu obywatelskiego Rada Miejska Bielska-Białej podjęła po raz pierwszy 27 sierpnia 2013 r., jednak Wojewoda Śląski stwierdził jej nieważność. 29 października 2013 r., po uwzględnieniu uwag, Rada Miejska podjęła nową uchwałę, która weszła w życie z dniem jej podjęcia (Uchwała Nr XXXV/845/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 października 2013r.).

Do dyspozycji mieszkańców oddano 2 mln zł, za które zrealizowane zostaną projekty bielszczan – najpierw zgłoszone, a potem wybrane w drodze głosowania. Propozycję do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec naszego miasta, który uzyska dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 pełnoletnich bielszczan. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji i uzyskanie poparcia innych mieszkańców dla projektu.

Szczegółowe informacje związane z budżetem obywatelskim oraz niezbędne załączniki zostały opracowane na stronie internetowej poświęconej temu zagadnieniu http://obywatelskibb.pl/. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jej treścią oraz do składnia projektów, które mają szansę zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej w 2014r.

W siedzibie Rady Osiedla (ul. Stawowa 29) będą pełnili dyżury przedstawiciele Urzędu Miasta , którzy w każdy czwartek stycznia 2014 r w godz. 16.00 do 18.00. będą odpowiadać na Państwa pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego.