W najbliższych miesiącach zostanie zagospodarowany teren Lasku Bathelta w bielskich Aleksandrowicach – dowiedział się portal. W ramach inwestycji w lasku stanie m.in. makieta przedstawiająca miasto Bielsko-Biała. Aranżacje przestrzenne pojawią się również wzdłuż ul. Lotniczej.

Jak dowiedział się portal, Urząd Miejski w Bielsku-Białej planuje zagospodarowanie terenu Lasku Bathelta. To obszar o powierzchni ponad 2,5 hektara położony pomiędzy ul. Cieszyńską a lotniskiem sportowym w Aleksandrowicach, w większości porośnięty drzewami. Od strony wschodniej otoczony jest ogródkami działkowymi.

W ramach inwestycji planuje się budowę przestrzeni publiczno-edukacyjnej poprzez podkreślenie wartości krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych tego terenu. W projekcie zagospodarowania zaplanowano ścieżki sensoryczne wypełnione różnymi materiałami w celu tzw. spaceru doznań oraz montaż elementów małej architektury – bramy wejściowej, altany o powierzchni 35 mkw., grządek edukacyjnych w formie ogrodu beskidzkiego, podestów drewnianych do siedzenia, tablic edukacyjnych oraz makiety przedstawiającej miasto Bielsko-Biała.

Wybudowana zostanie również toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych. W celu rozprowadzenia wód opadowych z dachu toalety zaprojektowano ogród zatrzymujący wodę deszczową. Wzdłuż ul. Lotniczej zbudowana zostanie toaleta z ogrodem zatrzymującym wody opadowe oraz pojawią się nowe aranżacje przestrzenne z tablicami edukacyjnymi i elementami małej architektury.

WPK informuje

Informujemy, że od dnia 27 stycznia br. (poniedziałek) do odwołania w związku z zamknięciem fragmentu ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Wapienicką do skrzyżowania z ul. Skrzydlewskiego wprowadzony zostanie objazd dla linii nr: 7, 10, 16, 20, 24 (kurs dojazdowy), 36, 52 i N1. Autobusy ww. linii nie będą obsługiwały przystanków: Cieszyńska Lotnisko. W zamian w obu kierunkach będą obsługiwane przystanki: Tańskiego Skrzydlewskiego oraz Os. Polskich Skrzydeł. W związku z powyższym wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy ww. linii.WIĘCEJ >>>