WYBORY DO RAD OSIEDLI

W tym roku wybory do rad osiedli odbędą się po raz pierwszy według nowej ordynacji wyborczej. Będą to wybory zorganizowane tak, jak do rady miejskiej – czyli całodniowe, z powołaniem komisji wyborczych, zorganizowaniem lokali wyborczych, a sam akt głosowania będzie prowadzony poprzez zaznaczenie swojego kandydata na liście wyborczej i wrzucenie listy do urny.

Rada Miejska ustaliła datę tych wyborów na niedzielę 10 maja 2015 – równocześnie z wyborami prezydenckimi. Warunkiem ważności tych wyborów jest 3% próg frekwencji wszystkich uprawnionych do głosowania, a także zgłoszenie się więcej niż 15 kandydatów w danym osiedlu. Jeżeli lista kandydatów obejmować będzie tylko 15 nazwisk, wybory się nie będą musiały się odbyć, zaś 15 kandydatów utworzy prawnie działającą radę osiedla.

Gdyby jednak lista kandydatów była krótsza, niż 15 pozycji, wybory nie zostaną przeprowadzone, a przez 4 lata w danym osiedlu nie będzie rady osiedla. Przepadną także pieniądze, którymi rada dysponuje – jest to obecnie 5 tysięcy złotych na potrzeby osiedla rocznie. Jak widać, dla osiedla ważne są dwie sprawy: aby zgłosiło się co najmniej 15 kandydatów, a także aby zapewnić wymaganą frekwencję.
Wraz z Uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 17 lutego 2015 r o przeprowadzeniu wyborów, Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła harmonogram czynności wyborczych:

do 10.03.2015 r – powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad osiedli (MKW),
do 20.03.2015 r – utworzenie przez MKW obwodów głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych,
do 10.04.2015 r – nabór przez MKW kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych(do godz. 15.00)
do 10.04.2015 r – rozplakatowanie obwieszczeń określających obwody głosowania, ich granice, numery i siedziby Obwodowych KW,
do 10.04.2015 r – zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli do MKW (do godz. 15.00)
do 15.04.2015 r – dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli w przypadku gdy do 10.04.2015 nie zostanie zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba mandatów (do godz. 15.00),
do 20.04.2015 r – podanie przez MKW informacji o kandydatach do poszczególnych Rad Osiedli w formie obwieszczeń,
do 20.04.2015 r – powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych,
do 09.05.2015 r – przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców, kart do głosowania i pieczęci,
do 10.05.2015 r – głosowanie (godz. 8.00 – 20.00),

Na V Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2015 r. powołano Miejską Komisję Wyborczą, w składzie:
1. Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący
2. Szczepan Wojtasik – Zastępca Przewodniczącego
3. Marcin Lisiński – Sekretarz
4. Bogna Bleidowicz – Członek
5. Dariusz Michasiów – Członek
6. Grażyna Nalepa – Członek
7. Monika Połatyńska – Członek
8. Maurycy Rodak – Członek

Zachęcamy mieszkańców naszego Osiedla do udziału w wyborach !!!!

Rada Osiedla Wojska Polskiego zaprasza…

na warsztaty rękodzielnicze

(biżuteria, wiklina papierowa, hafty, szydełkowanie, ozdabianie przedmiotów różnymi metodami np. decoupage i inne)

Zajęcia odbywają się w piątki godz. 16.00
w siedzibie Rady Osiedla
ul. Stawowa 29 Ip

Informacje :
Elżbieta Rosińska tel. 606 714 592
e-mail: radaosiedla-wojpol@wp.pl

GRUPA TEATRALNA

Jak już wcześniej wspominałam, w ubiegłym roku – dla potrzeb projektu „Szkoła Babci i Dziadka” powstała przy naszej Radzie Osiedla – grupa teatralna. Projekt skończył się a grupa w składzie: Teresa Bartko, Ewa Czerak, Jadwiga Kołaczek i Maria Sawicka pozostała i zaczęła się rozwijać. Panie zaczęły przygotowywać pierwszy samodzielny spektakl pt. „Historie Miłosne”, którego reżyserią zajął się Jan Chmiel (też pozostał z nami). Zaznaczyć trzeba, że autorką większości tekstów jest Maria i Ewa.

1-003
Czytaj dalej GRUPA TEATRALNA